اطلاعیه مرکز ماهر در خصوص حملات سایبری به دو سازمان دولتی


رخداد حمله مهم سایبری صرفا مربوط به دو سازمان دولتی بوده و مرکز ماهر نیز به عنوان پشتیبان، آماده ارایه کمک‌ها و امدادهای احتمالی مورد نیاز است.


پیرو انتشار برخی اخبار و شایعات اخیر، موارد ذیل مورد اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد:

۱. رخداد حمله مهم سایبری صرفا مربوط به دو سازمان دولتی بوده که مراجع مسوول در حال رسیدگی به موضوع هستند و مرکز ماهر نیز به عنوان پشتیبان، آماده ارایه کمک‌ها و امدادهای احتمالی مورد نیاز است.

۲. بر اساس برخی تحلیل‌ها و برآوردهای فنی، هشدارهای پیشگیرانه برای مسوولین و کارشناسان دولتی در سطح ملی صادر شد که به هیچ وجه به معنای وجود حمله نبوده است.
۳.  برخی دستگاه‌های دولتی بر اساس برداشت یا تحلیل خود پس از دریافت هشدارها اقدام به قطع موقت برخی خدمات و انجام تست‌های فنی کردند که به دلیل احتیاط صورت گرفته است. اگر چه از نظر مرکز ماهر این اقدام ضرورتی نداشت.
۴. بر خلاف شایعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، شواهدی از حمله گسترده به دستگاه‌های متعدد دولتی تا این لحظه مشاهده نشده است.

لازم به ذکر است که بخش مهمی از این فعالیت و فعالیت‌های مشابه با همکاری تنگاتنگ مراکز آپا سطح کشور انجام می‌شود که قابل تقدیر و برای مرکز ماهر بسیار کلیدی است. لذا با وجود برخی تنگناهای بودجه ای که برای این مراکز ارزشمند بوجود آمده است، حمایت‌ها و همکاری های مرکز ماهر وزارت ارتباطات با مراکز آپا همچنان استمرار دارد و هرگونه قطع همکاری با مراکز فوق قویا تکذیب می‌شود. در انتها مرکز ماهر از هرگونه انتقاد و پیشنهاد کارشناسان جهت بهبود و ارتقاء عملکرد خود استقبال می کند.