تحلیل نتایج پیمایش ملی دلفی با عنوان «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات ایران»


نشست‌های خبرگی تحلیل نتایج طرح آینده‌نگاری فناوری اطلاعات ایران، با حضور خبرگان و متخصصان و فعالان فاوا کشور  برگزار می‌شود.


نشست‌های خبرگی تحلیل نتایج طرح آینده‌نگاری فناوری اطلاعات ایران، با حضور خبرگان و متخصصان و فعالان فاوا کشور  برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان یاد شده به منظور دستیابی به تصویری دقیق از جایگاه فناوری‌ها و ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات» را با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی و در دو مرحله (خرداد و دی‌ماه سال جاری) اجرا نموده که در آن، بیش از سه هزار و 500  نفر از خبرگان و متخصصان فناوری اطلاعات کشور مشارکت داشتند و بیش از  پنج هزار و یکصد پرسشنامه در 21 حوزه فناورانه، تکمیل شده است.

پس از انجام طرح یاد شده، سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با برگزاری نشست‌های خبرگی و با حضور متخصصان و فعالان حوزه فاوا، ضمن رونمایی از نتایج طرح آینده‌نگاری فاوا، با بررسی و گفتگو حول دستاوردهای طرح، زمینه را برای تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای عملی در این حوزه، فراهم سازد. این نشست‌ها از طریق فضای مجازی به صورت زنده پخش می‌شود و در قالب چهار پنل خبرگی و به شرح زیر برگزار خواهد شد:

یکشنبه 10 اسفند، ساعت ۱۶ تا 18: نشست «فناوری‌های پشتیبان اکوسیستم خدماتی»

یکشنبه 10 اسفند، ساعت ۱۸ تا 20: نشست «فناوری‌های پشتیبان انقلاب صنعتی چهارم»

دوشنبه 11 اسفند، ساعت ۱۶ تا 18: نشست «فناوری‌های پشتیبان خدمات پایه»

دوشنبه 11 اسفند، ساعت ۱۸ تا 20: نشست «دولت الکترونیک»

آدرس پخش زنده نشست‌ها در فضای مجازی:

https://www.aparat.com/itoofiran/live