برگزاری رویداد برنامه‌نویسی کودک، نوجوان و مربیان استان یزد