گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)


سامانه ایران نوآفرین با چشم انداز تبدیل‌شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع جهت درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات جهت سیاست‌گذاری‌های صحیح و کلان ایجاد شده است. در این گزارش آخرین وضعیت این سامانه و داده های ثبت شده در آن به اشتراک گذاشته شده است. 

 


دریافت فایل ضمیمه


گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)