به میزبانی مرکز ملی تبادل اطلاعات در معاونت دولت الکترونیکی

هزار خدمتی شدیم...


مرکز ملی تبادل اطلاعات، میزبان بیش از یک هزار خدمت الکترونیکی بین دستگاهی شد.


مرکز ملی تبادل اطلاعات، میزبان بیش از یک هزار خدمت الکترونیکی بین دستگاهی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، با انجام اقدامات موثر و پی‌گیری‌های این سازمان و در عین حال همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی کشور، بیش از هزار خدمت الکترونیکی در مرکز ملی تبادل اطلاعات استقرار یافت و نیز یک میلیارد و 300 میلیون تراکنش خدمات الکترونیکی در سال به صورت متمرکز و یکپارچه در این مرکز ثبت شد. بررسی وضعیت پیشرفت صعودی توسعه خدمات دولت الکترونیکی نشان می‌دهد تا پایان دولت دوازدهم، تعداد خدمات به حدود یک هزار و 200 خدمت افزایش می‌یابد.  

به مناسبت اتصال هزارمین خدمت الکترونیکی بین دستگاهی، بد نیست به ارزیابی شناسه این خدمت بپردازیم: سطح خدمت مرکز ملی تبادل اطلاعات، ملی و نوع مخاطبان آن کلیه دستگاه‌های متصل به مرکز و نیز شرکت های خصوصی هستند. ماهیت خدمت یاد شده، حاکمیتی است و نحوه آغازش بر اساس درخواست تقاضا گیرنده خدمت صورت می‌گیرد.

اما مرکز ملی تبادل اطلاعات، چرا و با چه هدفی ایجاد شده است؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور تسهیل اجرای بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برای به اشتراک‌گذاری بانک‌های اطلاعاتی پایه با هدف جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها به منظور ارایه خدمات بین دستگاهی، مرکز ملی تبادل الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی را ایجاد کند که این وظیفه به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است.

مرکز ملی تبادل اطلاعات، توسط معاونت دولت الکترونیکی که در حال حاضر بهنام ولی‌زاده هدایت و راهبری آن را به عهده دارد، مدیریت می‌شود.  

دو نموداری که در آلبوم تصاویر خبر آمده است، بررسی وضعیت تعداد خدمات ارایه شده و تراکنش‌های انجام شده در یک سال گذشته را به نمایش می‌گذارد.

نویسنده: پریسا خسروداد


هزار خدمتی شدیم...