آگهی تجدید مزایده انتخاب سرمایه‌گذار جهت مرکز داده استان چهارمحال و بختیاری


پروژه‌ی بازسازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان چهارمحال و بختیاری در مراکز داده سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرا خواهد شد .


آگهی تجدید فراخوان مزایده عمومی  99/5

انتخاب سرمایه‌گذار به منظور باز سازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان چهارمحال و بختیاری

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد به منظور تمرکززدایی محتوا و خدمات از تهران و توزیع بار ترافیکی به منظور افزایش پایداری زیرساخت های مورد نیاز کسب و کارهای فضای مجازی در راستای اهداف شبکه ملی اطلاعات و توانمندسازی قابلیت های بومی و توسعه کسب و کارهای نوین براساس مدل (باز‌سازی ، بهره برداری و انتقال) مراکز داده توزیع شده خود را در استان‌ چهارمحال و بختیاری و بر اساس مصوبه دو مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای اهداف شبکه‌ی ملی اطلاعات و توسعه‌ی خدمات الکترونیکی از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT) و از طریق فراخوان و رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذار واجد شرایط به صورت جداگانه واگذار نماید، بنابراین از کلیه‌ی اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت اجرای پروژه‌ی فوق دعوت به عمل می‌آورد.

 

1- محدوده‌ی طرح

 • این طرح در مراکز داده سازمان فناوری اطلاعات ایران واقع در استان‌چهارمحال و بختیاری اجرا خواهد شد .

 

2- شرح کلی طرح

 • نام طرح: پروژه‌ی بازسازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان چهارمحال و بختیاری
 • سرمایه‌پذیر: سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان طرف اول موافقت‌­نامه که در انتهای دوره بهره‌برداری تجاری، موضوع فراخوان توسعه را از سرمایه‌گذار تحویل می‌گیرد.
 • سرمایه‌گذار: شرکت یا مشارکتی که جهت اجرای موضوع فراخوان به عنوان طرف دوم موافقت‌نامه از طریق فراخوان انتخاب می‌شود.
 • برآورد تقریبی سرمایه‌گذاری :  150  میلیارد ریال
 • دوره پیشبرد موافقت‌نامه:  دو (2) ماه
 • دوره بازسازی:  دوازده ماه (12)
 • دوره بهره برداری تجاری: هفت سال شمسی و قابل تمدید برای یک دوره هفت ساله دیگر با توافق طرفین
 • مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مزایده:        2/000/000/000ریال

 

3- مشوق‌ها و مجوزها

 • خرید حداقل 15 درصد از ظرفیت ایجاد شده از محل تجهیزات موجود(تحویلی توسط سازمان)توسط سرمایه پذیر و ترکیبی از سرویس های ذیل:
 • Co-Location
 • VPS
 • فضای ذخیره سازی
 • سرور اختصاصی
 • خدمات ابری

تعرفه خرید ظرفیت مذکور براساس طرح کسب وکار پیشنهادی و با درنظر گرفتن عرف بازار(استعلام از سایر تأمین کنندگان)خواهد بود.

 • ارائه تخفیف از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت زیر:
 • ارائه پهنای باند انتقال با لحاظ تخفیف.
 • ارائه وام از محل اعتبارات صندوق نوآفرین به میزان 15 میلیارد تومان با شرایط زیر:
 • دانش بنیان بودن برنده فراخوان یا شرکت پیشرو.
 • حداکثر وام به میزان 70% سرمایه گذاری مورد نیاز در دوبخش به شرح زیر:
 • تجهیزات اکتیو اعم از پردازش و شبکه
 • تجهیزات زیرساخت فیزیکی پسیو UPS و خنک کننده،برق اضطراری و...
 • نرخ سود تسهیلات 11 درصد.
 • دوره بازسازی:یکسال(پرداخت وام بصورت مرحله ای در طول دوران بازسازی)
 • دوره بازپرداخت به صورت 7 ساله
 • قابلیت ارائه یکسال تنفس جهت پرداخت پس از بازسازی(در این صورت دوره ی بازپرداخت به 6 سال پس از دوره ی تنفس کاهش می یابد)
 • رعایت دستور العمل ها و آیین نامه های صندوق مذکور

 

4- زمان‌بندی

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی زیر نسبت به دریافت اسناد فراخوان ها اقدام نمایند

 1. مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26
 2. زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/04/12
 3. زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :  از ساعت 10:00 صبح از روز یکشنبه مورخ 1400/04/13
 4. زمان جلسه پرسش و پاسخ : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/06
 5. بهای اسناد مزایده : مبلغ 5/000/000 ریال (معادل پانصد هزار تومان) قابل واریز به حساب به شماره 4001048204006597 و یا شماره شبای 450100004001048204006597 IR نزد بانک مرکزی به نام  سازمان فناوری اطلاعات ایران
 6. محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: تهران خیابان شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 22 – ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران –  طبقه دوم – اتاق 211 – اداره قراردادها - (آقای مسروری)
 7.  به منظور دریافت اسناد مزایده تسلیم معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مذکور الزامی می باشد.

5- توضیحات ضروری

 • ارایه مستندات هیچ حقی را برای ارایه‌دهنده ایجاد نخواهد کرد و سرمایه‌پذیر پس از بررسی مستندات و ارزیابی فنی و مالی متقاضیان، طرح فنی ارایه شده، و ارزیابی پیشنهادهای مالی ، نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه‌گذاری در طرح فوق اقدام خواهد کرد.
 • کلیه شرکت کنندگان می توانند بمنظور رفع ابهامات خود با همراه داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه پرسش و پاسخ  مندرج در بند 4-4 که در محل آدرس: خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران – طبقه ششم – سالن جلسات تشکیل میشود شرکت نمایند.
 •     متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع به سایت اینترنتی زیرمراجعه و یا هرگونه سؤال و نظر خود را درباره اسناد مزبور به آدرس فوق ارسال و یا با کارشناسان اداره قراردادها به شماره تلفن 88112499 (آقای مسروری)و بخش فنی به شماره تلفن 88115938 (آقای رضایی) و 88115992 (آقای افضلی) تماس حاصل نمایند.
 • نشانی سایت اینترنتی : www.ito.gov.ir