گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(خرداد 1400)


سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ 01/03/98 هیئت محترم وزیران) به‌عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست‌بوم نوآفرینی کشور به آدرس irannoafarin.ir طراحی و پیاده‌سازی شده است.


در این مستند خلاصه ای از عملکرد معاونت سیاست گذاری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران  در خرداد 1400 گردآوری شده است. محتویات این سند، اطلاعات قابل انتشار مطابق با طبقه‌بندی اسناد سازمانی می‌باشد و اطلاعاتی که قابلیت انتشار عمومی ندارند از داخل این گزارش حذف شده اند. 


دریافت فایل ضمیمه