صدور هزار پروانه فعالیت در حوزه افتا


نزدیک به هزار گواهی و تاییدیه در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات صادر شده است.


نزدیک به هزار گواهی و تاییدیه در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، طبق آخرین آمار به دست آمده در حال حاضر956 گواهی و تاییدیه تا کنون توسط معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات صادر شده است. این گواهی‌ها به تفکیک نوع فعالیت عبارتند از 466 پروانه فعالیت خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات که توسط اداره کل نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات(نما) صادر شده است. هم‌چنین از میان مجموع گواهی‌های صادره تعداد 84 گواهی معتبر متعلق به ارزیابی امنیتی محصول فاوا، 13 گواهی در حال تمدید، 21 گواهی منقضی شده، 98 تاییدیه صادره برای محصولات خارجی در سال 1398، 297 تاییدیه صادره برای محصولات خارجی در سال 1399 و نیز هفت گواهی نیز به ارزیابی امنیتی آزمایشگاه‌ها تعلق دارد که وظیفه بررسی و صدور آن را اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات (ارم) به عهده دارد.

ارتقای امنیـت شـبکه ملـی اطلاعات و پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بکارگیری محصولات ناامن، از جمله اهداف به کارگیری محصولات، خدمات و آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت خدمات امنیتی به شمار می‌رود که طی فعالیتی مشترک، مرکز مدیریت راهبـردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات ایران وظیفه ارایه آن را به عهده دارند. بر این اساس، کلیه متقاضیان دریافت گواهی ارزیابی امنیتی محصولات (گواهی افتا) می‌توانندجهت شروع و تمدید فرآیند ارزیابی امنیتی محصولات و اخذ گواهی امنیتی محصول، به سامانه جامع خدمات و محصولات افتا به نشانی https://arzyabi.ito.gov.ir مراجعه نمایند.

در ضمن بنا به اعلام معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، به دلیل شرایط کرونایی و تسهیل مراجعین به منظور تمدید اعتبار گواهی‌‌نامه‌های منقضی شده یا در حال انقضای محصولات، از تاریخ 01/02/1400عتبار این دسته از ‌گواهی‌ها به مدت 6 ماه تمدید می‌شود و معتبر خواهند بود.