گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(شهریور 1400)سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ 01/03/98 هیئت محترم وزیران) به‌عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست‌بوم نوآفرینی کشور به آدرس irannoafarin.ir  طراحی و پیاده‌سازی شده است.

چشم‌انداز :

تبدیل‌شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع جهت درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات جهت سیاست‌گذاری‌های صحیح و کلان

 


دریافت فایل ضمیمه