تصویب بودجه 1401 سازمان فناوری اطلاعات ایران


برنامه عملیاتی بررسی و بودجه پیشنهادی سال 1401 به تصویب اعضای مجمع رسید.


در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران، برنامه عملیاتی بررسی و بودجه پیشنهادی سال 1401 به تصویب اعضای مجمع رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، جلسه مجمع، صبح امروز و به صورت برخط در حالی برگزار شد که محسن نادری‌منش، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران در حضور نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت و امور اقتصاد و دارایی و نیز سازمان‌های اداری و استخدامی، برنامه و بودجه کشور به ارایه گزارشی تفصیلی از عملکرد برنامه‌ها در سال 1400 و پیش‌بینی برنامه‌ها در سال 1401 پرداخت.

وی در خصوص چشم انداز سازمان فناوری اطلاعات ایران به دو محور اساسی خلق فرصت منصفانه در استفاده از خدمات دیجیتال برای همه شهروندان در شبکه ملی اطلاعات و دریافت حداقل یک خدمت دولت الکترونیکی برای هر خانوار مستقر در ایران اشاره کرد و به تبیین اهم تکالیف ابلاغی، راهبردها و اهداف کمی سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال 1400 پرداخت.

در ادامه نیز شاهین جعفرپور، رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سال‌های 1400 و 1401 را زمان پوست‌اندازی سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و بیان داشت: برنامه 1401 این سازمان دارای چهار محور دولت هوشمند، شبکه ملی اطلاعات، توانمندسازی کسب و کارها و سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتقای سطح امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است.

برآورد وضعیت ارایه خدمات و بودجه اصلاحی 1400 و همچنین بررسی بودجه پیشنهادی در سال 1401 از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مجمع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.