انتصاب یکی از مدیران سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران به سمت معاون وزیر


با صدور حکمی توسط وزیر ارتباطات، علی اصغر انصاری به سمت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و هم‌چنین دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شد.


با صدور حکمی توسط وزیر ارتباطات، علی اصغر انصاری به سمت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و هم‌چنین دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، وی از مدیران سابق این سازمان بود که تصدی کرسی‌های معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و نیز رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات را به عهده داشت. در خصوص آخرین جایگاه وی پیش از صدور حکم جدید وزیر ارتباطات، می‌توان به رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در پژوهشگاه فناوری اطلاعات اشاره کرد.

در حکم صادره با امضای زارع‌پور برای معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اهم وظایف و انتظارات در نظر گرفته شده عبارتند از: برنامه‌ریزی کلان برای توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور در تعامل با تمامی ذینفعان در بخش دولتی و خصوصی؛ راهبری و نظارت کلان و ارزیابی عملکرد فعالیت‌های ستاد وزارت، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه برای تحقق برنامه‌ها و اهداف مصوب؛ ایجاد انسجام و راهبری نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ستاد وزارت، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه؛ ایجاد سامانه یکپارچه برخط برای پایش اطلاعات و آمار بخش و نظارت بر برنامه‌ها و پروژه‌ها و ارتقاء سطح تعاملات با سازمان برنامه‌وبودجه و نهادهای نظارتی.

اما وی با حفظ سمت به عنوان «مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» نیز منصوب کرد. وظایفی که برای وی در این جایگاه در نظر گرفته شده است، عبارتند از: تشکیل شورای راهبری و برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر اجرای شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و نظارت برخط بر پیشرفت پروژه‌ها؛ پیش‌بینی و تخصیص بودجه مورد نیاز هر یک از بخش‌های وزارتخانه برای اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات و نیز هماهنگی و همکاری سازنده با مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان نهاد ناظر بر توسعه شبکه ملی اطلاعات.

طی این جا به جایی و با صدور احکام جدید، فرهاد معارفی و مهدی کریمی نیسیانی، به ترتیب جایگاه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و نیز دبیری شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات را به علی اصغر انصاری تحویل دادند.

وی دانش‌آموخته رشته مخابرات در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و صنعت و دانشجوی مقطع دکتری رشته مخابرات سیستم است.