شبکه ملی اطلاعات، نیازمند تخصص جامعه متعهد بسیجی است


پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر توانمندی‌های جامعه متخصص و متعهد بسیج محقق می‌شود.


پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر توانمندی‌های جامعه متخصص و متعهد بسیج محقق می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاون وزیر ارتباطات از تمامی همکاران به ویژه اعضای بسیج درخواست کرد در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در لایه‌‌های مختلف یاری رسانند.

ظهر امروز محمد خوانساری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در سالن فیروزه سازمان فناوری اطلاعات ایران حضور پیدا کرد و گفت: اصلی‌ترین انتظار از سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات است و این مهم با همکاری کلیه اعضای این سازمان به ویژه توانمندی‌های جامعه مهندسین متخصص و متعهد بسیج محقق می‌شود. وی، در این نشست خطاب به جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان، معاونت بسیج خواهران و برخی اعضای فعال اظهار داشت که از منظر ملاحظات کاری و اخلاقی الگوی سایر همکاران باشند و با خلوص نیت، موجبات رشد و برکت را در سازمان ایجاد نمایند.

در این نشست، محمد عباسی لاهرودی، جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان فناوری اطلاعات ایران، به ارایه گزارش عملکرد بسیج پرداخت و سایر اعضا نیز به ارایه نقطه نظراتی با هدف بهبود پیشبرد اهداف سازمان با اتکا به توانایی‌های بسیج پرداختند.