گزارش تصویری میزبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران از معاون رییس جمهور