فراخوان شناسایی ارائه دهندگان خدمات پرظرفیت مرکز داده


سازمان فناوری اطلاعات ایران، از ارائه‌کنندگان خدمات مراکز داده دارای گواهینامه رتبه‌بندی مراکز داده دعوت به عمل آورد.


باستناد اقدام کلان مندرج در ردیف 23 سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با عنوان «ایجاد ابر دولت با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال برای استفاده از داده‌ها و خدمات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با رعایت ملاحظات امنیت ملی،  عمومی و فردی» ، سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد به‌ منظور احصاء ظرفیت های موجود برای ایجاد زیرساخت یکپارچه دولت الکترونیک، از ارائه‌کنندگان خدمات مراکز داده دارای گواهینامه رتبه­‌بندی مراکز داده (موضوع مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 مورخ  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و حسب ضوابط مندرج در آدرس https://ito.gov.ir/idc)، دعوت به عمل آورد.

در این طرح هر یک از ارائه‌کنندگان خدمات مراکز داده که دارای ظرفیت میزبانی موجود یا برنامه ای و در دست احداث 500 رک متمرکز و بیشتر و دارای گواهینامه رتبه ­بندی مراکز داده با رتبه حداقل دو هستند، می­‌توانند در این فراخوان ثبت نام نمایند. متقاضیانی که دارای گواهینامه مذکور نمی‌­باشند، در صورت ارائه نامه تاییدیه از یکی از نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی مراکز داده مورد تایید این سازمان (فهرست مندرج در سایت به آدرس فوق‌­الذکر) مبنی بر شروع اقدامات مرتبط با ممیزی، می­ توانند درخواست خود را برای شرکت در این فراخوان ارائه نمایند. بدیهی است این دسته از متقاضیان باید متعهد شوند تا ظرف سه ماه، گواهینامه رتبه‌­بندی را ارائه نمایند. همچنین متقاضیان دارای مراکز داده در دست احداث، باید نسبت به اخذ مجوز موقت مبتنی بر ضوابط مندرج در آدرس فوق الذکر اقدام نمایند.  متقاضیان دارای شرایط فوق می‌توانند درخواست مکتوب و مستندات خود را به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی شماره 21، جهت ارسال به معاونت دولت الکترونیکی تحویل داده و یا به آدرس پست الکترونیکی NIX@ito.gov.ir ارسال نمائید و در صورت نیاز با شماره‌ تلفن‌ 88115371 تماس حاصل فرمایند.

این فراخوان به منظور احصاء ظرفیت های موجود مراکز داده در کشور برای ایجاد زیرساخت یکپارچه دولت الکترونیک می باشد، لذا ارسال مدارک، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت عقد قرارداد و شروع همکاری ایجاد نخواهد کرد.

برای دسترسی به فرم اطلاعات متقاضی به فایل ضمیمه فراخوان مراجعه کنید. 

 


دریافت فایل ضمیمه