دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و معاونان با خانواده ارتباطات