ارزیابی بی‌واسطه نحوه برخورد کارکنان دستگاه‌های اجرایی کلید خورد


سامانه برخط «پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی» جهت ارزیابی بی‌واسطه عملکرد کارکنان توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی می‌شود.


به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در جلسه شورای عالی اداری کشور که با حضور رییس جمهور برگزار شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موظف به راه‌اندازی سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی شدند. نحوه عملکرد این سامانه که بازه زمانی سه ماهه برای ایجاد و راه‌اندازی آن در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای است که هر شهروند پس از مراجعه به هر واحد اداری در سراسر کشور، بازخورد خود از نحوه برخورد کارکنان و عملکرد واحد اداری مربوطه را به صورت محرمانه ثبت کند. این اطلاعات با حفظ حریم خصوصی مراجعه کنندگان، برای اصلاح روندهای اداری و ارزیابی بی‌واسطه و برخط کارکنان دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در همین راستا طی حکمی که توسط وزیر ارتباطات صادر شده است، ماموریت ایجاد و راه‌اندازی سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی با  بهره گیری از تجربه دستگاه قضایی به دکتر خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات واگذار شد. معاون وزیر ارتباطات طی اظهاراتی در خصوص ماموریت جدید محوله بیان داشت: در سالی که پیش رو داریم، ضمن استخراج چارچوب‌های معقول این سامانه؛ مطالبات مردمی برای نظارت عملکرد دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از فضای مجازی را پیگیری می‌کنیم و معاونت دولت الکترونیکی راهبری آن را به عهده دارد.