در جلسه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت:

بررسی وضعیت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات با حضور رییس جمهور


شورای عالی فضای مجازی به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوا و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل جلسه داد.


عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ترافیکی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرد.

پس از بحث و بررسی در این‌باره، مقرر شد به منظور بهبود وضعیت موجود، طرحی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه و از سوی اعضای حقیقی مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای بررسی و تصویب نهایی به نشست شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

در این جلسه رئیس جمهوری بر ضرورت پیشبرد هر چه سریع‌تر اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد و گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر جلسه گزارش پیشرفت کارهای شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی ارائه کند.

 


بررسی وضعیت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات با حضور رییس جمهور