آخرین وضعیت گذرگاه خدمات دولت:

رشد دو برابری  تراکنش‌های گذرگاه خدمات دولت در مرکز ملی تبادل اطلاعات


بنابر اعلام مرکز ملی تبادل اطلاعات، تعداد تراکنش‌های گذرگاه خدمات دولت(GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات  در دوماهه نخست امسال به بیش از 444 میلیون رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابری  را نشان می‌دهد.


به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران نکته حائز اهمیت در این گزارش آن است که در اردیبهشت ماه سال جاری  به‌رغم ثابت ماندن  تعداد دستگاه  سرویس‌دهنده نسبت به ماه فروردین،  57 سرویس جدید اضافه شده است . به این ترتیب تعداد سرویس‌ها و متدهای پیاده‌سازی شده به 1364 رسید.

از سوی دیگر،  پس از افت  تعداد تراکنش‌های انجام شده در فروردین  به دلیل تعطیلات نوروزی، گذرگاه خدمات دولت در اردیبهشت توانست حدود  270  میلیون تراکنش را ثبت کند که افزایش 95 میلیونی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، از میان 68 دستگاه سرویس‌دهنده سازمان ثبت احوال کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت کشور در صدر دستگاه‌های سرویس‌دهنده قرار دارند.

از سوی دیگر، تا پایان اردیبهشت، از میان 348 دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات به ترتیب سازمان تامین اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین استفاده را از این خدمات داشته‌اند.

همچنین در بین پرکاربردترین خدمات، بیشترین تراکنش‌ها مربوط به استعلام هویتی ثبت احوال، سرویس هویتی تکمیلی سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و سرویس شاهکار بوده است. در این بین، با وجود فروکش کردن همه گیری کرونا، دو سرویس  استعلام بیماری کرونای سکوی ایران، سرویس استعلام واکسن جز 10 خدمت پرکاربرد بوده‌اند.

آخرین وضعیت ﮔﺬرﮔﺎه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (سروا)

با نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ملی تبادل اطلاعات، طی دو ماه آغازین سال جاری، دستگاه‌های وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات ایران برترین سرویس‌دهنده‌های  این گذرگاه  بوده‌اند که در این بین،  وزارت کشور با انجام بیش از82درصد از  تراکنش‌ها در صدر قرار دارد.

سرویس‌دهنده‌های برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ

براساس این گزارش، در ماه اردیبهشت تعداد سرویس‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها  به گذرگاه سروا به عدد 211 رسید که نسبت به ماه قبل از آن، 15 سرویس به این فهرست  اضافه شده است. همچنین تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده از 28 به 32 دستگاه و کسب و کارهای سرویس‌گیرنده از 641 به 650 کسب  و کار افزایش یافتند.

سرویس‌گیرنده‌های برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ

در خصوص دریافت سرویس‌های الکترونیکی از سروا، در همین مدت از میان 650 کسب‌وکار و دستگاه اجرایی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات،   به ترتیب شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)، وزارت آموزش و پرورش، شرکت ملی جمهوری اسلامی ایران بیش‌ترین تعداد تراکنش‌ها را به خود  اختصاص داده‌اند. در این بین، شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) با  دریافت حدود 53 درصد از تراکنش‌ها، بزرگترین سرویس‌گیرنده از این گذرگاه بوده است.

همچنین از میان 95 میلیون تراکنش انجام شده در اردیبهشت ماه جاری،  سرویس‌های  استعلام بیماری کرونا سکوی ایران من، سرویس امور استخدامی سامانه امید، ارسال پیامک نظرسنجی سازمان امور اداری و استخدامی و استعلام مجوز سفر وزارت کشور  در صدر پرکاربردترین خدمات قرار گرفتند.

شایان ذکر است مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) دارای دو گذرگاه برای تبادل اطلاعات است؛ یکیﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB)  که وظیفه‌ی پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد. اﯾﻦ گذرگاه ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ بر  روی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ. از سوی دیگر،  با توجه به نیاز کسب‌وکارها به استفاده از خدمات دولتی، سازمان فناوری اطلاعات ایران گذرگاه خدمات دیگری  را با عنوان ﮔﺬرﮔﺎه عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (سراوا) با هدف  ارایه ‌خدمات و استعلام بین دستگاه‌های اجرایی با کسب‌وکارها  بر بستر  «بازارچه خدمات سروا» (API Market Place)  به آدرس sarva.iran.gov.ir ایجاد کرده است.