حضور رئیس قوه قضاییه در وزارت ارتباطات و بازدید از مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران