شرح وظایف

در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر آزادسازی و خصوصی سازی، معاونت سیاست‌گذاری و اعتباری بخشی فناوری اطلاعات با شرح وظایف ذیل فعالیت می‌نماید:

 • مطالعه و بررسی و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای لازم درخصوص آزادسازی و خصوصی سازی تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات.
 • تدوین و بروزرسانی معیارها و شاخص های بومی با توجه به شاخص ها و مدلهای بین المللی، جهت ارزیابی فعالیت های حوزه فاوا.
 • تدوین پیش نویس قوانین و مقررات در خصوص خدمات و محصولات حوزه فا و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح.
 • تهیه و پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل‌های حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی، اسرار کسب و کار و مالکیت خصوصی در فضای تبادل اطلاعات به مراجع ذیصلاح و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب مقررات مربوطه.
 • مطالعه، بررسی و تدوین ضوابط، مقررات و نظام‌های کیفیت در حوزه فناوری اطلاعات و تدوین و پایش استانداردهای مربوطه با هماهنگی مراجع ذی ربط.
 • تدوین ضوابط و دستورالعمل لازم به منظورحضور بخش خصوصی در حوزه های مختلف فا جهت ارائه به مراجع ذیصلاح.
 • مطالعات لازم به منظور جذب سرمایه گذاری های بخش غیردولتی و بررسی های فنی و اقتصادی خدمات به منظور ایجاد شرایط پایدار در بازار در حوزه فا.
 • تدوین برنامه های راهبردی طبقه بندی و مکان یابی استقرار محصولات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات در گستره جغرافیای کشور.
 • مطالعه، تهیه و تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و شرایط صدور پروانه ها، مجوزها و گواهی های تایید نمونه و رتبه‌بندی محصولات و بازبینی و بهبود آنها در حوزه فا.
 • تدوین شاخص های ارزیابی متقاضیان دریافت مجوز، پروانه، گواهی های تایید نمونه و رتبه‌بندی محصولات، خدمات و ارایه دهندگان خدمات حوزه فا بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی.
 • صدور، تمدید، تعلیق و یا لغو پروانه فعالیت و گواهی انطباق شبکه‌های اختصاصی، سیستم‌ها، سامانه‌ها، محصولات و خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و متقاضیان حوزه فا حسب مقررات.
 • بررسی و صدور تاییدیه جهت ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه فا و همکاری با نهادهای ذیربط.
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و تدوین ضوابط و چارچوب های تعرفه ای کالا و خدمات در حوزه فاوا و تدوین و پیشنهاد تعرفه خدمات و محصولات فا و تنظیم قیمت (سقف و کف قیمت‌ها) و نظارت بر اعمال آنها.
 • تدوین توافق نامه سطح کیفیت خدمات (SLA)در حوزه فا.
 • پایش و نظارت بر کیفیت خدمات، محصولات و تجهیزات مورد استفاده در حوزه فای کشور و ممیزی فعالیت دارندگان پروانه ها و تنظیم گزارشهای ادواری.
 • تنظیم و کنترل روابط بین اپراتورها و فراهم کنندگان محصولات و خدمات و همچنین ذینفعان نهایی.
 • رسیدگی به تخلفات دارندگان پروانه ها و تعیین جرایم وفق مقررات موضوعه و ایفای نقش مرجع رفع اختلاف در حوزه فناوری اطلاعات بین طرفهای دعوی در موارد غیر قضایی.
 • بررسی و مطالعه به منظور توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از طرح ها و ظرفیت های پژوهشی و توسعه فعالیت های آموزشی در راستای سیاست گذاری و اعتباربخشی در حوزه فاوا و مطالعه و شناسایی درخصوص سیستم‌ها و فناوری‌های نوین در این حوزه و ارائه راهکارها و پیش بینی های لازم و همچنین آینده پژوهی و آینده نگاری در این حوزه .
 • حضور موثر در مجامع بین المللی مرتبط با سیاست گذاری و اعتباربخشی در حوزه فاوا.

اخبار معاونت

دفاتر زیر مجموعه

اداره کل دفتر همکاری های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه

اداره کل دفتر همکاری های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه
فرهاد سنجری
تلفن: 88115749
پست الکترونیکی:

اداره کل اعتبار بخشی و صدور پروانه

اداره کل اعتبار بخشی و صدور پروانه

تلفن:
پست الکترونیکی:

اداره کل پایش، ممیزی و نظارت

اداره کل پایش، ممیزی و نظارت
مرضیه احمدی
تلفن: 88115872
پست الکترونیکی:

اداره کل توسعه راهبردها و سیاست ها

اداره کل توسعه راهبردها و سیاست ها
سعید سلیمانی
تلفن: 88115950
پست الکترونیکی: