شرح وظایف

 • تهیه و پیشنهاد دستورالعملها، ضوابط، معیارها، آیین نامه های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز برای قلمرو امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور جهت تصویب در مراجع ذیصلاح.
 • یکپارچه‌سازی سیستمهای فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاستهای مربوطه.
 • تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه ای و بین الملل.
 • مدیریت نظارت و سازماندهی مراکز فوریتهای امنیتی (گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه ای) فضای تبادل کشور و سامانه مدیریت امنیت اطلاعات.
 • ارائه خدمات مشاوره در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور.
 • همکاری در تأمین ظرفیت و ساز و کارهای فنی و حقوقی جهت ممیزی صدور پروانه فعالیت و بهره برداری، گواهی تأیید
 • فناوری ها، فرآیندها و تجهیزات فناوری اطلاعات در حوزه افتا.
 • همکاری در بکارگیری ساز و کارهای لازم و تلاش برای انتقال و بومی سازی فناوری ها و تجهیزات کلیدی مورد نیاز افتا.
 • راه اندازی ساختار مدیریت امنیت و پدافند غیرعامل به منظور اجرای طرح ساماندهی و راهبری امنیت، ایمنی و پایداری در حوزه افتا در چارچوب سیاستهای ابلاغی.
 • حمایت از طرح ها و ظرفیتهای پژوهشی توسعه فناوری اطلاعات کشور در حوزه افتا.
 • حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در حوزه توسعه فناوریهای بومی و همچنین خدمات فنی در حوزه افتا.
 • ایجاد، مدیریت، توسعه و اجرای پروژه های حوزه افتا بخصوص در مناطق محروم که بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری ندارد.
 • آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی در حوزه افتا به منظور افزایش آگاهی کارشناسان حوزه افتا.
 • ساماندهی، مدیریت ، توسعه و حمایت از نظام آموزشی حوزه افتا .
 • رسیدگی و مقابله با رخدادها در فضای تولید و تبادل اطلاعات
 • طرح ایجاد نظام پیشگیری، مقابله و امداد افتا و بروز رسانی آن.
 • عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب وظایف سازمان.

اخبار معاونت

دفاتر زیر مجموعه

اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات

اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات
علی اکبر سمندی
تلفن: 88115944
پست الکترونیکی:

اداره کل نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)

اداره کل نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
بیتا کیامهر
تلفن:
پست الکترونیکی:

مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر)

مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر)
سید محمد موسوی
تلفن: 42650000-021
پست الکترونیکی: