شرح وظایف

سازمان فناوری اطلاعات ایران نهادی است دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ایجاد و بکارگیری سازوکارهای لازم، حوزه ی فناوری اطلاعات کشور از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی را از طریق اعمال سیاست ها، مقررات، استاندارد ها و ... بر پایه مصاح، منافع و امنیت ملی و عمومی، سازماندهی، هدایت و راهبری و کنترل می نماید و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منافع و مصالح ملی و سیاست های ابلاغی در حوزه فناوری اطلاعات را از طریق نهادها و مجامع بین المللی ذیربط پیگیری می نماید. ماموریت این سازمان عبارت است از : هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدارفناوری اطلاعات کشور در راستای تامین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدارکشور

اخبار معاونت

دفاتر زیر مجموعه

اداره کل تدارکاتی و امور پشتیبانی

اداره کل تدارکاتی و امور پشتیبانی

تلفن: 88498387
پست الکترونیکی:

اداره کل منابع انسانی

اداره کل منابع انسانی
حسین کلامی
تلفن: 88498429-88115826
پست الکترونیکی:

اداره کل مالی و ذیحسابی

اداره کل مالی و ذیحسابی
مهدی حیدری
تلفن: 88386286
پست الکترونیکی: