اساسنامهبسمه تعالی

تصویب نامه هیئت وزیران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

فصل اول کلیات و تعاریف

ماده 1- سازمان فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به‌اختصار «سازمان» نامیده می‌شود از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای فعالیت می‌نماید.

ماده 2- هدف از تشکیل سازمان عبارت است از:

 1. مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار، بالا بردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت،توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور.
 2. مدیریت و نظارت بر یکپارچه‌سازی فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی.
 3. هدایت بخش فناوری اطلاعات کشور به‌عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات در کشور.

ماده 3- مرکز سازمان در تهران می‌باشد و سازمان می‌تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام وظایف قانونی خود شعبی در سایر مناطق کشور تأسیس و یا در صورت مقتضی نسبت به انحلال آن‌ها اقدام نماید.

ماده 4- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و. به‌صورت سازمان سهامی خاص اداره می‌شود. همچنین سازمان دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی می‌باشد و بر اساس آیین‌نامه‌هایی که در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد اداره می‌شود.

ماده 5- مدت فعالیت سازمان نامحدود است.

ماده 6- سرمایه سازمان مبلغ نه صد و یازده میلیارد و یک‌صد و پنجاه‌وپنج میلیون و هفتصدو هفتادوسه هزار و دویست و چهل‌وشش (246/773/155/911) ریال می‌باشد که به نه میلیون و یک‌صد و یازده هزار و پانصد و پنجاه‌وهفت (557/111/9) سهم یک‌صد هزار (000/100) ریالی و هفتادوسه هزار و دویست و چهل‌وشش (246/73) ریال پاره سهم بانام تقسیم می‌گردد و صد درصد سهام متعلق به دولت است.

تبصره- پس از ابلاغ این اساسنامه مراجع قانونی ذی‌ربط بنا به درخواست سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاکی را که به نام شرکت فناوری اطلاعات بوده است در دفاتر مربوط به نام سازمان اصلاح می‌نمایند.

فصل دوم- فعالیت و وظایف سازمان

ماده 7- موضوع فعالیت و وظایف سازمان عبارت است:

 1. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 2. طراحی، به‌روزرسانی و اصلاح معماری فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
 3. ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به‌منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت در چارچوب سیاست های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 4. ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه‌های ملی فناوری اطلاعات.
 5. تهیه و پیشنهاد دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز برای قلمرو فناوری اطلاعات جهت تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح.
 6. عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه‌های تخصصی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب وظایف سازمان و یا به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 7. پیگیری مصوبات هیئت‌وزیران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات.
 8. مدیریت، نظارت و ساماندهی خادم‌های نام‌های دامنه ملی و آدرس‌های اینترنتی مورداستفاده در کشور.
 9.  بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با وظایف سازمان.
 10. ایجاد، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از مراکز داده ملی اینترنتی به‌منظور میزبانی و حفظ داده‌های حساس دولتی.
 11. جمع‌آوری، اندازه‌گیری، تحلیل و پیشنهاد ارتقاء شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی جهت تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح.
 12. تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیرت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌الملل در چارچوب سیاست های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 13. مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت‌های امنیتی فضای تبادل اطلاعات کشور.
 14. کمک به تأمین زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه کاربردهای الکترونیکی و نرم‌افزارهای متن‌باز.
 15. رتبه‌بندی پیمانکاران، ناظران و مشاوران در قلمرو فناوری اطلاعات.
 16. تهیه و پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل‌های حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی، اسرار کسب‌وکار و مالکیت خصوصی در فضای تبادل اطلاعات به مراجع ذیصلاح و نظارت بر اجرای آن‌ها در چارچوب مقررات مربوطه.
 17. رفع اختلاف در حوزه فناوری اطلاعات بین طرف‌های دعوی در موارد غیر قضایی.
 18. ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات.
 19. مبادرت به انجام هرگونه فعالیتی که منطبق باهدف سازمان باشد.
 20. اجرا، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و بهره‌برداری از آن مبتنی بر الزامات و نیازهای خدمات فناوری اطلاعات کشور بر پایه منافع و امنیت ملی، توسعه کسب‌وکار و ارائه خدمات به مردم.
 21.  اداره و راهبردی ظرفیت‌های کشور جهت تأمین بستر و خدمات زیرساختی موردنیاز توسعه فناوری اطلاعات کشور.
 22. تأمین ظرفیت و سازوکارهای فنی و حقوقی جهت ممیزی و صدور گواهی تأیید فناوری‌ها، فرآیندها و تجهیزات فناوری اطلاعات شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات مربوط، توسط مراجع ذی‌ربط
 23. به‌کارگیری سازوکارهای لازم و تلاش برای انتقال و بومی‌سازی فناوری‌ها و تجهیزات کلیدی موردنیاز حوزه فناوری اطلاعات.
 24. حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک و خدمات عمومی الکترونیکی نظیر پایگاه اطلاعات هویتی و زیرساخت ملی داده‌های مکانی.
 25.  صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه هرگونه خدمات فناوری اطلاعات مشتمل بر شبکه‌های اختصاصی گسترده، مراکز داده توزیع و ارائه خدمات اینترنت، خدمات مبتنی بر وب نظیر موتور جستجو، رایانامه، کارت هوشمند، خدمات الکترونیکی دولت، رایانش ابری، مدیریت امنیت اطلاعات، نرم‌افزارهای متن‌باز و نرم‌افزارهای دارای کاربری ملی و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 26.  نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادرشده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه فناوری اطلاعات برابر شرایط مذکور در پروانه‌های صادره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 27. تدوین استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط و تائید نمونه تجهیزات مورداستفاده در حوزه فناوری اطلاعات در کشور.
 28. راه‌اندازی ساختار مدیریتی امنیت و پدافند غیرعامل به‌منظور اجرای طرح ساماندهی و راهبر امنیت، ایمنی و پایداری حوزه فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاست‌های ابلاغی.
 29. حمایت از طرح‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی توسعه فناوری اطلاعات کشور.
 30. حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در حوزه توسعه فناوری‌های بومی و همچنین خدمات فنی در حوزه فناوری اطلاعات.
 31. ایجاد، مدیریت، توسعه و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در مناطق محروم که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد.
 32. اجرای فعالیت‌های مربوط به کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

فصل سوم- ارکان سازمان

ماده 8- ارکان سازمان عبارت‌اند از:

 1. مجمع عمومی.
 2. هیئت عامل و رییس سازمان
 3. بازرس (حسابرس)

ماده 9- مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

 1. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس)
 2. وزیر امور اقتصادی و دارایی
 3. وزیر صنعت، معدن و تجارت
 4. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
 5. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

ماده 10- مجامع عمومی سازمان عبارت‌اند از:

الف مجمع عمومی عادی

ب مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک‌بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت عامل و بازرس (حسابرس) سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به‌صورت های مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی قرارگرفته است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط‌مشی آتی سازمان و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قیدشده است.

ماده 12- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور کل اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومی به تصویب می‌رسد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

 1. اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت.
 2. رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و بودجه سازمان.
 3. اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 4. انتخاب یا عزل اعضای هیئت عامل و بازرس (حسابرس) سازمان.
 5. تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت عامل با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش اعضای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 6. تعیین حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) سازمان.
 7. اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب نهایی.
 8. اتخاذ تصمیم در خصوص تعرفه‌های خدمات مرتبط با سازمان در چارچوب قوانین و مقرارت مربوط و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.
 9. اتخاذ تصمیم نسبت به ساختار کلان سازمان، شرح وظایف و تعیین سقف پست‌های سازمانی موردنیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تائید مراجع ذی‌ربط.
 10. اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت عامل در مورد صلح سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره- در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی خواهد بود.

 1. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به‌منظور درج آگهی‌های سازمان.
 2. اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی سازمان است و در دستور جلسه مجمع عمومی قیدشده است.

تبصره- گزارش عملکرد سالانه هیئت عامل و صورت‌های مالی سازمان و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.

 1. اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 2. تصویب انواع سرمایه‌گذاری و مشارکت به‌صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیئت عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

 1. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
 2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه سازمان در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
 3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال سازمان در چارچوب قانون و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

ماده 15- هیئت عامل سازمان مرکب از پنج عضو می‌باشد که حداکثر دو عضو آن غیرموظف خواهد بود. اعضای موظف به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیرموظف توسط رییس مجمع عمومی از بین افراد با تحصیلات عالی دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های سازمان با اولویت کارکنان سازمان برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت عامل پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره 1- رییس سازمان که رییس هیئت عامل می‌باشد بالاترین مقام اجرایی سازمان است که از بین اعضای هیئت عامل و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب و معاون وزیر محسوب می‌گردد.

تبصره 2- اعضای موظف هیئت عامل باید به‌طور تمام‌وقت به خدمت در سازمان اشتغال داشته باشند. هریک از اعضای هیئت عامل به ترتیبی که هیئت عامل مشخص می‌کند راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های سازمان را عهده‌دار خواهند بود.

ماده (16) در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هریک از اعضای هیئت عامل، جانشین طبق ماده (15) اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده 17- جلسات هیئت عامل با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات حداقل با سه رأی موافق اتخاذ خواهد شد.

ماده 18- جلسات هیئت عامل در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت عامل و حداقل ماهی یک‌بار به‌طور منظم در محل سازمان تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت عامل برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیئت عامل الزامی نخواهد بود.

تبصره اداره جلسات هیئت عامل با رییس هیئت عامل و در غیاب او با نایب‌رییس هیئت عامل می‌باشد.

ماده 19- هیئت عامل دارای دفتری خواهد بود که در صورت‌جلسات هیئت عامل با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیئت عامل حداکثر ظرف پنج روزبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.

ماده 20- هیئت عامل برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیئت عامل به‌ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

 1. پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های کلان سازمان به مجمع عمومی.
 2. تائید برنامه عملیاتی سازمان برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
 3. رسیدگی و تائید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
 4. تائید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 5. تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت سازمان و مفاد این اساسنامه.
 6. بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد رییس سازمان و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 7. انجام تمهیدات لازم جهت حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت‌های سازمان.
 8. بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 9. بررسی ساختار کلان سازمان و سقف پست‌های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
 10. تصویب تشکیلات تفصیلی سازمان در چارچوب تشکیلات کلان سازمان و اعلام به مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات.
 11. بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 12. بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره سازمان.
 13. تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لا وصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره- هیئت عامل به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به رییس سازمان تفویض نماید.

ماده 21- رییس سازمان در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌عامل به او تفویض شده است نماینده سازمان محسوب و از طرف سازمان حق امضاء دارد.

تبصره – رییس سازمان می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان سازمان تفویض نماید.

ماده 22- رییس سازمان نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. رییس سازمان می‌تواند با رعایت مفاد بند (10) ماده (13) این اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوی و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی اقدام نماید.

ماده 23- کلیه چک‌ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای رییس سازمان یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت عامل برسد. مکاتبات اداری به امضای رییس سازمان یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای یادشده به امضای ذی‌حساب و یا نماینده مجاز وی خواهد رسید.

ماده 24- سازمان دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب‌نشده باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد.

اهم وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

 1. تطبیق عملیات سازمان با قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های اختصاصی و بودجه مصوب.
 2. رسیدگی به‌صورت های مالی سازمان طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌های انجام‌شده به مجمع عمومی و هیئت عامل سازمان.
 3. پیشنهاد نظرات مفید به هیئت عامل سازمان.
 4. سایر وظایف پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 1- اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی سازمان گردد.

تبصره 2- مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس علی‌البدل را نیز بر اساس قانون یادشده انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم- امور مالی

ماده 25- سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه همان سال است.

ماده 26- صورت‌های مالی سازمان باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده 27- سازمان مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه خود را به‌منظور افزایش بنیه مالی به‌عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی‌که اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت‌شده سازمان شود.

ماده 28- سازمان مکلف است هرسال بیست درصد (20%) سود ویژه خود را به‌عنوان اندوخته احتیاطی منظور و پس‌ازآنکه میزان اندوخته به یک‌دهم (10/1) سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 29- سازمان مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح حساب‌جاری به ارزهای خارجی دریکی از بانک‌های دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی سازمان حاصل از تصفیه‌حساب‌های ارزی را به‌حساب یادشده واریز نماید.

ماده 30- تصویب صورت‌های مالی سازمان از طرف مجمع عمومی به‌منزله مفاصاحساب هیئت عامل در همان دوره تلقی می‌شود.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده 31- هیئت عامل، رییس سازمان و کارکنان سازمان مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه سرمایه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده 32- سازمان مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشورهای دیگری که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم برای تربیت جانشین آن‌ها در اسرع وقت به عمل آورد.