پیشنهادهایی برای بهبود فضای (VAS) خدمات ارزش افزوده و پیامک های انبوه


با توجه به بروز چالشها و نارضایتی‌های اخیر در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده و پیامک‌های مزاحم و نیز، تأکید و دستور صریح ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر پیگیری و رفع این مسأله، حسب دستور مقام عالی وزارت، سازمان فناوری اطلاعات در بهمن ماه 97 اقدام به برگزاری هم‌اندیشی تخصصی با حضور جمع کثیری از فعالان و متخصصان این حوزه کرد تا ضمن طرح موضوع، به آسیب‌شناسی اکوسیستم سرویسهای ارزش افزوده پرداخته شود. پس از این نشست نیز، تلاش شد در گفتگوها و نظرخواهی‌های تکمیلی با این فعالان و نیز برخی دیگر از صاحب‌نظران، آسیبها و چالشهای اساسی این حوزه تدقیق، و سیاست‌ها و راهکارهای متناسب و اجرایی، احصا گردد. آنچه هماکنون در اختیار شماست، مبتنی بر نظرات بیش از 50نفر از خبرگان، فعالان و ذینفعان این حوزه تدوین شده و در آن، به بیان مهمترین چالشها و مجموعهای از راهکارهای پیشنهادی پرداخته شده است؛ هماکنون، این مستند با هدف دریافت نظرات سایر خبرگان و فعالان حوزه خدمات ارزشافزوده و پیامکهای انبوه، به صورت عمومی منتشر میشود تا سیاست‌ها و راهکارهای حل مسائل این حوزه، در فرآیندی مشارکتی‌تر و بر مبنایی جامع‌تر تدوین شوند.


دریافت فایل ضمیمه


پیشنهادهایی برای بهبود فضای (VAS) خدمات ارزش افزوده و پیامک های انبوه