خدمات فناورانه مورد نیاز در شرایط بحرانیبا توجه به بارشهای سیلابی ده روز آغاز سال 1398 و لزوم اطلاع رسانی و اعلام شرایط هشدار اقداماتی از جمله ارسال فلش مسیج از سوی وزارت ارتباطات برای کمک به سازمان مدیریت بحران صورت گرفت. با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم در زمینه پیشبینی و اعلام هشدار به شهروندان، از کاربران شبکه های اجتماعی دعوت به همفکری شد. این درخواست توییتری در مجموع 2 بار ریتوییت و 132 بار لایک شد و حدود 11 منشن و کوت توییت گرفت و بحثها و گفتگوهای متعددی را در میان کاربران به راه انداخت. این گزارش، نسخه یک از مجموعه اقدامات مدیریت بحران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام به تولید آن نموده است. در این گزارش تلاش شد تا با استفاده از خرد جمعی و موارد طرح شده از سوی کاربران شبکه های اجتماعی موارد مهمی استخراج گردد. بر اساس این اطلاعات و گزارش های تولید شده از اقدامات صورت گرفته در سطح کشور، کارگروه ها و جلساتی برنامه ریزی گردید که در نسخه های بعدی این گزارش اطلاع رسانی خواهد شد.