راهنمای سامانه ایران نوآفریننحوه ثبت نام در سایت::

از قسمت سمت چپ بالای صفحه گزینهی ثبت نام را انتخاب کنید و سپس فرم مربوطه را تکمیل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی هویت های ثبت نامی:
شرکت نوپا:
کلیه شرکت هایی که تازه شروع به کار کرده یا از لحاظ مرحله بلوغ به عنوان نوپا محسوب می شوند با انتباب نقک شرک تنوپا و
تکمیل فرم مبصوص این نقک در سامانه ثبت نام می نمایند.
تیم نوپا:
گروهی از افراد که در حال شکل دادن به یک ایده تجاری و تبدیل آن به محصول و کسب درآمد هستند ولی هنوز به عنوان شرکت
ثبت نشده اند در نقک تیم نوپا در سامانه ثبت نام می نمایند.
شرکت بزرگ رشد یافته:
شرکت هایی که از نظر مرحله بلوغ نوپا محسوب نمی شوند در نقک شرکت بزرگ رشد یافته ثبت نام کرده و از مزایای در نظر گرفته
شده برای این نقک مانند خدمت بوم واره استفاده می نمایند.
شتابدهنده ها و مراکز رشد:
نقشی که شتابدهنده ها و مراکز رشد می توانند از آن طریق در سامانه ایران نوآفرین ثبت نام نمایند و پس از تأیید از خدمات سامانه
مانند خدمت کدپستی استفاده نمایند.
سرمایه گذاران:
افراد حقوقی که تمایل به سرمایه گذاری بر روی کسب وکارهای نوپای معرفی شده در سامانه ایران نوآفرین را دارند می توانند با انتباب
این نقک ثبت نام نمایند. خدمت مرتبط با سرمایه گذاران "بوم سرمایه" است.
ارائه دهنده فضای کار اشتراکی:
فضاهای کاری اشتراکی به عنوان یکی از جدیدترین عناصر حوزه نوآفرینی به عنوان یک نقک مجزا در سامانه تعریف شد هاند که
می توانند از خدماتی مانند خدمت کدپستی استفاده نمایند.
علاقمند به دریافت اطلاعات:
افراد حقیقی که علاقمند استفاده از آمار و اطلاعات جامعه آماری ثبت شده در سامانه ایران نوآفرین هستند می توانند با عنوان این
نقک ثبت نام نمایند.
شخص جویای کار:
اشباصی که توانمند بوده و جویای کار هستند می توانند در سامانه ایران نوآفرین ثبت نام نمایند، یکی از برنامه های آتی این سامانه
معرفی پروفایل اشباص جویای کار به شرکت های متقاضی نیروی انسانی است.
فرشتگان کسب و کار:
افراد حقیقی که تمایل به سرمایه گذاری بر روی کسب وکارهای نوپای معرفی شده در سامانه ایران نوآفرین را دارند با انتباب این نقک
و تکمیل فرم مبصوص خود در سامانه ثبت نام می نمایند.

 

معرفی خدمات سامانه 

خدمت بوم واره 

خدمت بوم واره نوآفرین به عنوان یکی از مهمترین خدمات سامانه ایران نوآفرین بستری را جهت تعامل شرکت ها با یکدیگر به وجود آورده است. کلیه شرکت های خدمت دهنده می توانند با عضویت در بومواره نوآفرین خدمات و محصولات خود را در اختیار کاربران سامانه نوآفرین قراردهند و در ازای آن از تسهیلات حمایتی دولت بهر همند شوند. در این طرح با حمایت دولت، کاربران نوآفرین شامل شرکت های نوپا، تیمهای نوپا و شرکتهای بزرگ و رشدیافته میتوانند به صورت 6 ماه رایگان و 6 ماه با تبفیف 50 درصد از خدمات ارائه شده روی بومواره در بازه زمانی مشخصی استفاده نمایند. متقاضیان مشارکت در این طرح جهت ارائه خدمات می توانند پس از ثب تنام در سامانه ایران نوآفرین و دریافت مراجعه نمایند و درخواست https://irannoafarin.ir/b2bServices/ کدنوآفرین به بومواره به آدرس ثبت کنند. پس از بررسی هر درخواست در صورت » درخواست ارائه خدمات « همکاری خود را از طریق فرم واجدالشرایط بودن شرکت نسبت به انتعقاد تفاهم نامه با ایشان اقدام شده و تسهیلات مقابق با الحاقیه شماره 2 دستورالعمل جامع ضوابط و طرحهای حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده ( طرح حمایت از ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات شرکت های ارائه دهنده خدمات به اکوسیستم نوآفرینی کشور  می یابد.

 

جهت آشنایی و مطالعه تفاهم نامه های بومواره می توانید در همین قسمت و از گزینه دانلود تفاهم نامه های بومواره استفاده نمایید.

همچنین شرکت ها و سازمان های علاقه مند به ارائه ی خدمت می توانند با ثبت درخواست خود از این قسمت به جمع خدمت دهندگان بومواره بپیوندند.

در قسمت آخر این صفحه نیز میتوانید فهرست شرکت های ارائه دهنده خدمات بوم واره را مشاهده و از گزینه ی درخواست خدمت، خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید.