ارائه گواهی های فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

کد :13061401000

با عنایت به توسعه روزافزون محصولات و خدمات حوزه فضای تبادل اطلاعات و بکارگیری گسترده آنهـا در زیرسـاختهـای حیـاتی، حساس و مهم کشور، تامین امنیت زیرساختها، سازمانها و نهادهـای کشـور موضـوع بسـیار حـائز اهمیتـی تلقـی میشود زیرا تهدیدات امنیتی نیز در فضای تولید و تبادل اطلاعات بطور روزافزونی اتفاق میافتند. بدیهی اسـت کـه استفاده از محصولات، خدمات و آزمایشگاه­‌های دارای صلاحیت خدمات امنیتی منجر به ارتقای امنیـت شـبکه ملـی خواهد شد و از خسارات احتمالی ناشی از بکارگیری محصولات ناامن پیشگیری خواهد شد. مرکز مدیریت راهبـردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات با فعالیتی مشترک عهده‌دار ارزیابی امنیتی و ارائه گواهی هستند.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B) مخاطبین و خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: - سازمانها و نهادهای دولتی و وزارتخانه ها - بانکها و اپراتورهای تلفن همراه و شرکتها - آزمایشگاهها - ارائهکنندگان خدمات شرکتهای غیردولتی ایرانی میباشند. - دریافتکنندگان خدمات افتا شامل کلیه مشمولین ماده«222 «و بند «الف» ماده «231 «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
نحوه آغاز خدمت: درخواست تقاضا گیرنده خدمت

فرآیندها


سوالات متداول

پروانه فعالیت خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات شامل چه مواردی می شود؟

 خدمات پروانه های فعالیت در حوزه افتا شامل چهار نوع خدمت به شرح 

  • خدمات مدیریتی افتا
  • خدمات عملیاتی افتا
  • خدمات فنی افتا
  • خدمات آموزشی افتا

​می شود. نمونه‌های هر چهار گواهی در اینجا قرار داده شده و قابل مشاهده است.

در حال حاضر چه گواهی‌هایی در خدمت صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصولات (اداره کل ارم) صادر می‌شود؟

اداره کل ارم دو گواهی صادر می‌کند:

  1. گواهی ارزیابی امنیتی محصول که صرفاً برای محصولات بومی و داخلی اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار در حوزه فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) صادر می‌شود.
  2. گواهی ارزیابی امنیتی آزمایشگاه که برای آزمایشگاه‌های ارزیاب محصولات امنیتی دارای واجد شرایط صادر می‌شود .

نمونه‌های هر دو گواهی در اینجا قرار داده شده و قابل مشاهده است.

معیارهای ارزیابی متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات افتا به چه صورت می باشد؟

جهت اطلاع از معیارها و شاخص های ارزیابی به اینجا  مراجعه نمایید 

چگونه می توانم به لیست گواهی های صادر شده در حوزه افتا (ارزیابی امنیتی محصولات، پروانه فعالیت خدمات افتا) دسترسی پیدا کنم؟

برای دسترسی به این گواهی ها باید به قسمت شرکت های فناوری اطلاعات>مجوزهای صادر شده در درگاه اصلی سازمان فناوری اطلاعات ایران مراجعه کنید. با کلیک بر روی اینجا می‌توانید به این قسمت دسترسی پیدا کنید. 

چگونه میتوانیم به آخرین اخبار، اطلاعیه ها و راهنماهای مورد نیاز برای گواهی های افتا دست یابیم؟

برای دستیابی به این اطلاعات به دو طریق می‌توان عمل نمود. روش اول از طریق میز خدمت درگاه اصلی سازمان به نشانی https://ito.gov.ir/Home/ServiceDesk میباشد و روش دوم مراجعه به درگاه اصلی معاونت امنیت به نشانی https://sec.ito.gov.ir/  می باشد. 

پیوست‌هاقوانین و اسناد بالادستی

اطلاعات تماس


تلفن: در صورت نیاز جهت اخذ مشاوره تلفنی در مورد فرایند دریافت پروانه در روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره های 88115714 الی 16 تماس حاصل نمایید آدرس: تهران- خیابان شهید بهشتی بین بزرگراه مدرس و خیابان قائم‌مقام فراهانی- ساختمان سهند پلاک 267 کد پستی: 1514617125 ؛ امور مربوط به ارزیابی امنیتی محصولات داخلی، سامانه جامع محصولات و پروفایل‌های حفاظتی: شماره تلفن 88115727، 09122158504 امور مربوط به تأیید امنیتی محصولات وارداتی: شماره تلفن 88115728-88115722 امور مربوط به ارزیابی امنیتی آزمایشگاه های حوزه افتا با شماره تلفن 88115723-88115725 پاسخگویی در روزهای اداری- شنبه تا چهارشنبه- از ساعت 8تا14:30

صفحات مرتبط