مرکز برنامه ریزی

فراخوان مشارکت در «چالش نوآوری 2020 اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور ITU

اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور، دومین دوره رقابت‌های «چالش نوآوری 2020 ITU» را با در نظر گرفتن شرایط بوجود آمده ناشی از کووید 19 و تاثیر آن بر شرایط جهانی اجتماعی، در سه بخش برگزار می کند.

بهبود فضای کسب و کار استارتاپ ها با همکاری یونیدو

با حضور نمایندگان سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در سازمان فناوری اطلاعات ایران، رویداد یونیدو با هدف تقویت و بهبود فضای کار برای استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات در ایران برگزار شد.

همکاری یونیدو برای ورود استارت‌آپ‌های ایرانی به بازارهای جهانی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواستار همکاری یونیدو )سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( برای ورود استارت‌آپ‌های ایرانی به بازارهای جهانی شد.

ارتقاء بیست رتبه ای شاخص دولت الکترونیکی ایران در جهان

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2016 بیست رتبه ارتقاء یافته است.

ابلاغ 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی از سوی دولت

هفته گذشته، هیات دولت مصوبه خود در خصوص فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیر خدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

تعیین فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی

با تصویب دولت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.