صدور گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار

کد :13062638101
نهاد متولی: سازمان فناوری اطلاعات ایران- دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد“ مصوب جلسه مورخ17/ 1387/2 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ2/29 /1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحـت نظام ارسال گردیده بود با اصـلاح و تأیید آن مجـمع در تاریخ 7/8 /1390به ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید.

این قانون در تاریخ 98/11/6 توسط نمایندگان محترم مجلس به عنوان قانون دایمی لازم الاجرا شد. 

این گواهی بر اساس ماده 21 این قانون برای تمامی نرم افزارهای مالی و اداری مورد استفاده دستگاه های دولتی صادر می شود. مطابق با این ماده

کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2 )این قانون موظفند فقط از نرم افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.) 

با عنایت به تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک در مصوبه شماره (1) جلسه پنجاه وسوم شورای عالی فضای مجازی مورخ 1397/7/30، امور مربوطه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با دستور مقام عالی وزارت به شماره نامه 142568/1 مورخ 9/10/1397 به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است .

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: شرکت های توسعه دهنده نرم افزار که نرم افزار خود را به دستگاه های دولتی ارائه کرده اند.
نحوه آغاز خدمت: درخواست تقاضا گیرنده خدمت
متوسط مدت زمان ارايه خدمت: 2 هفته کاری
زمان ارائه خدمت(ایام هفته و سال): تمام ایام سال
زمان درخواست خدمت و مکان اخذ خدمت: در هر زمان و از هر مکان
هزینه خدمت و شیوه واریز هزینه: رایگان

فرآیندها


 1. انجام ثبت نام در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی https://eservices.ito.gov.ir/  به عنوان متقاضی گواهی سلامت و احراز اصالت 

 2. ورود به سامانه و ثبت درخواست توسط متقاضی(تکمیل کلیه اطلاعات نماینده متقاضی، مالک، پدیدآورنده، تعیین قدرالسهم و مشخصات نرم افزار)

  • ​​مهم: در فرم مشخصات نرم افزار عنوان(نام) محصول نرم افزاری حتما باید شامل اسم عام(کارکرد اصلی محصول) و اسم خاص(برند محصول) در سامانه وارد شود.. مثال: اتوماسیون اداری سپهررایانه همچنین باید موارد اشاره شده در سند زیر رعایت شود: راهنما 

  • در صورتی که نواقضی در هنگام تکمیل فرمهای مورد نیاز وجود داشته باشد، در قسمت نواقص سامانه این موارد اشاره شده است.

  • جهت اثبات این موضوع که متقاضی نماینده توسعه دهنده سامانه می باشد، در قسمت مستندات فنی ، ارائه مستندات زیر الزامی می باشد:

   • ​​​​راهنمای نصب

   • راهنمای کاربری

   • معماری نرم افزار

   • مستند تست (یک نمونه تست کیس انجام شده)

   • مستند نیازمندی ها(یا چند نمونه از use case های سامانه)

 3. ارائه زیر سیستم های اصلی سامانه و دریافت فرم اکسل مرتبط با هر زیرسامانه و تکمیل اطلاعات آن و بارگذاری مجدد آن در سامانه در قسمت مستندات و مدارک 

 4. ارائه لیست مشتریان هر زیرسیستم در دستگاه های دولتی به ازای هر زیرسامانه ثبت شده در سامانه (به طور مثال چنانچه برای سیستم مالی اعلام شده 5 مشتری دولتی دارا می باشد باید لیست تمامی  5 دستگاه دولتی استفاده کننده را وارد نمایند) 

 5. دریافت فرم تعهد نامه/اقرارنامه  از  (فرم  )و تکمیل آن (همراه با سربرگ و مهر و امضای شخص حقوقی یا امضاء و اثر انگشت شخص حقیقی در تمامی صفحات آنها. قابل ذکر است از این پس برای تکمیل پرونده درخواست تاییدیه فنی، مراجعه به محضر و اخذ سند رسمی برای تهیه تعهدنامه نیاز نیست و تنها کافی ست تعهدنامه به تایید متقاضی برسد.)

 6. بارگذاری تصویر اقرارنامه (تعهدنامه) تاییدشده توسط متقاضی در سامانه

 7. ارسال نامه و تعهد نامه مطابق با موارد زیر به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران (نشانی ذکر شده در قسمت آدرس صفحه راهنمای خدمت):​​  نامه باید  (در سربرگ شرکت و مهر و امضای مدیرعامل متقاضی حقوقی) یا ( با امضای این فرم توسط متقاضی حقیقی) باشد و  الزامی ست کد رهگیری، عنوان و نسخه ی محصول نرم افزاری در متن نامه درخواست قید شود. نامه از طریق لینک زیر قابل دسترس میباشد https://ito.gov.ir/fa/officiallettertemp

 8. بررسی حقوقی اطلاعات ثبتی و حقوقی وارد شده متقاضی توسط اپراتور حقوقی (در صورت وجود نقص به متقاضی اعلام خواهد شد) 

 9. بررسی اولیه از منظر کیفیت اسناد بارگذاری شده متقاضی توسط اپراتور فنی 

 10. برگزاری جلسه دمو و مستندات ارسال شده. (در صورت هر گونه اشکال نتیجه به متقاضی از طریق سامانه اعلام خواهد شد) 

 11. تایید نهایی نرم افزار توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران 

فرآیند ثبت و بررسی درخواست صدور گواهی احراز اصالت نرم افزاری
 1. تایید نهایی در سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران  
 2. ارسال گواهی برای امضا و صدور نهایی مجوز به دفتر ریاست سازمان 
 3. امضای دیجیتال گواهی توسط ریاست محترم سازمان
 4. پرینت گواهی و درج هولوگرام توسط دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان 
 5. درج شماره شناسایی گواهی و فایل گواهی در قسمت مجوزهای درگاه اصلی سازمان فناوری اطلاعات ایران ( اینجا )لازم به ذکر است برای استعلام همین سایت کفایت میکند و نیازی به ارائه گواهی فیزیکی نیست. 
 6. ارسال گواهی برای متقاضی براساس آدرس مندرج در فرم برچسب لوح و آدرس
صدور گواهی احراز اصالت نرم افزاری

شرایط خدمت

 1. محصول باید ایرانی باشد. برای محصولات خارجی در حال حاضر گواهی صادر نمی شود. 
 2. این گواهی صرفا مشمول نرم افزارهای مالی و اداری دستگاه های مشمول قانون سلامت اداری و مبازره با فساد اداری می شود(مطابق با قانون این گواهی صرفا مشمول نرم افزارهایی می شود که حداقل در یکی از دستگاه های زیر بکار رفته باشند.
  1.  افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386
  2. واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
  3. شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی
 3. نرم افزارهایی که مالکیت آنها دستگاه دولتی نمی باشد، باید حتما گواهی تاییدیه فنی نرم افزار گرفته باشند و یا اقدام جهت گرفتن آن به صورت همزمان نمایند. 
 4. برای نرم افزارهای با مالکیت دستگاه دولتی، پدیدآورنده نرم افزار میتواند جهت دریافت گواهی اقدام نماید. 
 5. متقاضی دریافت خدمت باید بعد از دریافت گواهی به تمامی بندهای متعهد شده در فرم اقرارنامه متعهد باقی بماند.
 6. اعتبار گواهی های صادر شده در حال حاضر یک سال می باشد. 
 7. جهت استعلام گواهی های صادر شده باید به این لینک و تب گواهی احراز اصالت و سلامت اداری مراجعه شود. 
 8. تمامی گواهی های صادره با امضای الکترونیک رییس سازمان در صفحه مجوزها قرار گرفته و هر نوع تغییری در آنها باعث مخدوش شدن امضای آنها می شود. 

مدارک خدمت

 مدارک زیر باید به عنوان ضمیمه به این سازمان به صورت فیزیکی ارسال شود. 

1-نامه درخواست کتبی که قالب آن از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد. https://ito.gov.ir/fa/officialletter

2- تعهدنامه تاییدشده متقاضی بصورت فیزیکی(کاغذی) ( قالب فرم از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد. https://ito.gov.ir/fa/eghrarspo )

3- انتخاب نام نرم افزار باید مطابق با راهنمای زیر باشد فایل راهنما

لازم است تمامی صفحات فرم تعهدنامه تکمیل شده، تنها ممهور به مهر و امضای متقاضی حقوقی یا اثرانگشت و امضای متقاضی حقیقی شود و نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.)

ساختار سازمانی

سوالات متداول

گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار مشمول چه دستگاه هایی می شود؟

مطابق با قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه های زیر مشمول قانون می شوند:

 اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

گواهی احراز اصالت مشمول چه نرم افزارهایی می شود؟

مطابق با ماده 21 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد تمامی نرم افزارهای مالی اداری مورد استفاده دستگاه های ذکر شده در ماده 1 مشمول این قانون خواهد شد. لذا هر نوع نرم افزاری که مرتبط با تراکنشهای مالی می باشد و هر نوع نرم افزاری که مرتبط با فرایندهای داخلی دستگاه های مشمول می شود، باید گواهی مذکور را اخذ نمایند.

پیشنیازهای دریافت گواهی سلامت اداری و احراز اصالت نرم افزار چه می باشد؟

چنانچه مالک نرم افزار شخصیت حقیقی یا حقوقی غیر از دستگاه های مشمول این قانون باشد، نیاز است که حتما قبل از آن گواهی تاییدیه فنی دریافت شوند. در صورتی که مالک نرم افزار دستگاه مورد اشاره باشد، نیازی به اخذ گواهی تاییدیه فنی نمی باشد. 

مدت اعتبار این گواهی چه مدت می باشد؟

مدت اعتبار این گواهی یک ساله می باشد. 

آعطای گواهی چه مدت پس از درخواست تعیین صلاحیت صورت خواهد گرفت؟

در صورت کامل بودن مدارک و عدم وجود نقص در پرونده حداکثر ظرف یک ماه گواهی صادر خواهد شد.

چنانچه شرکتی خواهان دو یا چند نرم افزار باشد چگونه باید برای دریافت تمامی گواهی ها اقدام نماید؟

چنانچه پیش تر برای گواهی تاییدیه فنی در سامانه https://eservices.ito.gov.ir/  ثبت نام صورت گرفته باشد، نیازی به ثبت نام مجدد نیست و با همان نام کاربری میتوان برای گواهی احراز درخواست داد. همچنین چنانچه چند نرم افزار برای دریافت گواهی وجود داشته باشد، میتوان برای هر کدام از انها از قسمت درخواست ها ، درخواست جدید برای صدور گواهی داد. 

چنانچه در حین کار کردن با سامانه مشکلی پیش آمد و یا خطای نامتعارفی مشاهده کردم چگونه میتوانم برای حل این خطا کمک بخواهیم؟

در صورت بروز هر گونه خطا که علت آن مشخص نبود و یا توسط فرد قابل تشخیص نبود، میتوان  در سامانه تیکت ثبت نمایید.

پرونده عودت داده شده به چه معنا می باشد؟ آیا امکان ارسال مجدد پرونده وجود دارد؟

در صورتی که پرونده به متقاضی عودت داده شده باشد، به منزله این می باشد که بیش از یک ماه از اعلام نواقص در پرونده گذشته است و متقاضی هیچ اقدامی جهت رفع نواقص انجام نداده است. متقاضی میتواند بعد از رفع نواقص پرونده را مجدد ارسال نمایید.

جهت رفع نواقص در سامانه چگونه باید اقدام نماییم؟

چنانچه نقصی در مدارک ارسالی وجود داشته باشد، کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق سامانه اعلام نقص مینمایند. بعد از اعلام نقص، تب مشخصاتی که اعلام نقص شده است مجددا برای ویرایش فعال خواهد شد و کاربر باید مطابق با نقص اعلام شده، اقدام به برطرف نمودن نقص نماید. بعد از برطرف نمودن نقص، گزینه برطرف نمودن نقص را کلیک کند و مجددا درخواست برای بررسی به کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران ارجاع می شود. 

مستند معماری نرم افزار باید شامل چه مواردی باشد؟

مستند معمای نرم افزار حداقل باید شامل موارد زیر شود

 • فرضیات معماری
 • دیدگاه منطقی( شامل زیر سیستم ها و ارتباط زیر سیستم ها با یکدیگر)
 • دیدگاه مورد کاربرد (شامل نمودارهای مورد کاربرد و ارتباط کاربران با یکدیگر)
 • دیدگاه پیاده سازی (شامل تکنولوژی های مورد استفاده، زبان برنامه نویسی، کتابخانه های مورد استفاده، پایگاه داده مورد استفاده، زبان های برنامه نویسی سمت سرور و کلاینت و...)
 • دیدگاه فرآیندی (شامل فرآیندهای اجرایی نرم افزار)
 • دیدگاه استقرار (شامل پیکره بندی و ارتباط مولفه های اصلی سامانه ) در صورت تحت وب بودن برنامه

در خصوص کارایی و مقیاس پذیری نرم افزار و تامین امنیت نرم افزار نیز باید اطلاعات کافی ارائه شود.

 

آمار


گزارش مراحل چهارگانه خدمت شش ماهه دوم سال 1400

عنوان توضیحات تعداد
تعداد مورد درخواست خدمت این شاخص بر اساس تعداد ثبت نام انجام شده در نظر گرفته شد است.  71
تعداد تولید خدمت این شاخص بر اساس تعداد مواردی که مدارک آنها تکمیل بوده و مورد تایید اولیه قرار گرفته اند در نظر گرفته شد است. 71
تعداد تحویل خدمت این شاخص بر اساس تعداد مجوز صادر شده ارائه شده است.  25
تعداد پشتیبانی خدمت این شاخص بر اساس تعداد تماس تلفنی پاسخ داده شده  در نظر گرفته شده است. 69

اطلاعات تماس


تلفن: 88115760-
پست الکترونیکی: از طریق تیکت پشتیبانی انجام می شود.
آدرس: تهران- خیابان شریعتی-ضلع جنوبی پل سید خندان- ورودی 22- ساختمان مرکزی- طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی

نظرسنجی مخاطبین


مخاطب محترم، پرسشنامه زير جهت دريافت نظرات شما تهيه گرديده است. خواهشمند است با مطالعه و پاسخگويی مناسب ما را در جهت بهبود مستمر و ارائه بهتر خدمات ياری نماييد. همچنین بزودی ارزیابی نظرات مخاطبین به صورت عمومی در این بخش ارائه خواهد شد

شروع نظرسنجی خدمت نتایج نظرسنجی خدمت