معرفی ارکان پنج گانه مجوزدهی خوب در کشور به روایت معاون وزیر ارتباطات


اعتماد و امکان سرمایه‌گذاری، دو عامل اصلی ضرورت وجود ابزار مجوزدهی درکشور است.


اعتماد و امکان سرمایه‌گذاری، دو عامل اصلی ضرورت وجود ابزار مجوزدهی درکشور است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در همایش «کارکردهای نظام مهندسی و رتبه‌بندی مراکز داده در تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات» که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای بومی شبکه ملی اطلاعات برگزار شد با نقدی مبتنی بر این که مجوزدهی ابزار رانت است و به دلیل این که برای افرادی مشخص، اجازه فعالیت را صادر می‌نماید به مثابه موانع تولید برای کسب و کارها به شمار می‌رود، اعتماد و امکان سرمایه‌گذاری را دو عامل اصلی ضرورت ابزار مجوزدهی عنوان کرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این همایش دو روزه که در پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات واقع در کارگر شمالی برگزار شد به پنج عامل به عنوان ویژگی‌های مجوزدهی خوب اشاره کرد و بیان داشت: مشارکتی بودن، نخستین ویژگی مجوزدهی خوب است که طی آن تعداد افرادی که خارج از بدنه دولت برای مجوزدهی انتخاب می‌شوند، می‌بایست برابر با افراد برخاسته از دولت باشد که مبتنی بر وجود نمایندگان متنوع‌ و نه بیشتر است که بر دو قسم توازن در قدرت و فرآیند دموکراتیک انتخاب اعضا استوار است. ویژگی‌های بعدی مجوزدهی خوب از منظر معاون وزیر ارتباطات، تفکیک نهاد صادرکننده از نهاد ارزیاب، وجود نگاه فازی و جایگزینی رتبه‌بندی به جای مجوز تطبیق استانداردهای مختلف عنوان شد. در این میان، سطح صفر نیز به عنوان چهارمین ویژگی مجوزدهی خوب مورد اشاره قرار گرفت و با در پیش گرفتن این رویکرد که نباید مانع فعالیت تازه‌واردان شد، این که تازه‌وارد باید در سطح اندکی بتواند فعالیت خود را آغاز و پس از رسیدن به سطح مشخصی و به موازات فعالیت خود اقدام به اخذ مجوز کند، مورد توجه قرار گرفت. تطبیق با استانداردهای جهانی تعامل جهانی تحول و به‌روزرسانی نیز در رکن پنج مجوزدهی خوب قرار گرفت.