گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(تیر ماه 1400)در این مستند خلاصه ای از عملکرد معاونت سیاست گذاری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران  در تیر ماه 1400 گردآوری شده است. محتویات این سند، اطلاعات قابل انتشار مطابق با طبقه‌بندی اسناد سازمانی می‌باشد و اطلاعاتی که قابلیت انتشار عمومی ندارند از داخل این گزارش حذف شده اند. 


دریافت فایل ضمیمه