انتصاب معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات


طی حکمی از سوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر محمد خوانساری، طی حکمی محمود خالقی را به سمت معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات منصوب کرد.

در این حکم که امضای معاون وزیر ارتباطات را به همراه دارد، علاوه بر وظایف مشخص این جایگاه، ماموریت‌هایی نیز در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارتند از: دست‌یابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در حوزه‌ی امنیت لایه خدمات، سنجش مستمر وضعیت امنیت خدمات دولت هوشمند و خدمات شبکه ملی اطلاعات، ارائه یکپارچه کلیه خدمات امنیت  از طریق درگاه ملی خدمات و نیز ارتقای جایگاه کشور در شاخص‌های جهانی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات.  وی پیش از این در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات عهده‌دار سمت‌های معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، رئیس پژوهشکده امنیت، مدیر گروه امنیت اطلاعات و سامانه ها و نیز مدیر گروه امنیت شبکه بوده است. خالقی  در حالی به سمت معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد که پیش از وی ابوالقاسم صادقی این مسولیت را به عهده داشت.