انتصابات  جدید در سازمان فناوری اطلاعات ایران


طی احکام جداگانه‌ای  از سوی دکتر  خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیران جدید  این سازمان منصوب شدند.


به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس این  احکام احسان طالبی بنیزی به سمت مدیرکل دفتر همکاری‌های فراسازمانی و  ارتباط با صنعت و دانشگاه؛ مهدی مظفری به سمت سرپرست اداره کل پایش، ممیزی و نظارت؛ علیقلی گنجی به سمت مدیر کل دفتر حقوقی و نیز زهرا حسن‌پور به سمت مشاور رئیس سازمان در امور بانوان منصوب شدند.