در «سلسله نشست‌های حاکمیت اینترنت در جهان» مطرح شد:

لزوم استیفای حقوق ایران در سازمان‌های جهانی راهبری اینترنت


ایران، نیازمند تدوین برنامه جامع جهت استیفای حقوق کشور در سازمان‌های راهبری اینترنت در جهان است.


به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در رویداد «سلسله نشست‌های حاکمیت اینترنت در جهان» که با حضور معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات، معاون دولت الکترونیکی و برخی از مدیران کل سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، با اشاره به این که یک درصد دامنه‌ها و کاربران اینترنت در دنیا به کشور ایران تعلق دارد، حضور فعال ایران در مجامع بین‌المللی و تقویت نقش کشور در شکل‌گیری و هدایت تحولات جدی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و بر استخراج چارچوب و انجام برنامه‌ریزی عملیاتی تاکید شد.

در این نشست، فاصله جایگاه ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه در حاکمیت اینترنت در جهان با وضع مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفت و حاکمیت و ناوبری اینترنت در میان چندین کشور معدود جهان به شکل کاملا محدودی مورد انتقاد واقع شد و قرار شد، از این پس کشور ایران با طرح‌ریزی نقشه راه مشخص، ارایه راهبردهای کاربردی و دستور کاری معین در جلسات کاری سازمان‌های راهبردی اینترنت در جهان و نیز کمیته‌های اتحادیه جهانی مخابرات  (ITU) نقش پررنگ‌تری را ایفا کند. 

گفتنی است در نخستین جلسه این رویداد اهداف، چالش‌ها و توزیع‌شدگی قدرت در سازمان‌های راهبری اینترنت در جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.