سازمان فناوری اطلاعات ایران

زندگی نامه

امیر ناظمی اشنی پژوهشگر ایرانی حوزه سیاست‌گذاری فناوری، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی و مدیر گروه آینده‌اندیشی این مرکز است. یکی از آثار او تحت عنوان «سناریونگاری یا برنامه‌ریزی بر پایه سناریوها» برگزیده کتاب فصل شد. او همچنین مدیر بخش سیاست علم شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران، اندیشگاه آتی‌نگار و انجمن آینده‌نگری ایران، عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان فارسی و عضو وابسته فرهنگستان علوم ایران است.

سوابق تحصیلی

مرتبه علمی : استادیار

گروه پژوهشی : آینده پژوهی

رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
مدیریت تکنولوژی دکتری ایران تهران دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۸ ۱۳۸۳
مدیریت تکنولوژی کارشناسی ارشد ایران تهران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۷۶ ۱۳۷۸
مهندسی مکانیک کارشناسی ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۲ ۱۳۷۶

سوابق کاری

ردیف مسئولیت ها تاریخ شروع تاریخ پایان محل مسئولیت
۱ معاون وزیر و رییس سازمان مهر 1397   سازمان فناوری اطلاعات ایران
2 عضو هیات عامل اسفند 96   سازمان فناوری اطلاعات ایران
3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علمی  1386   مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
4 عضو هیات مدیره  1392   انجمن مدیریت فناوری ایران
5 عضو گروه آینده پژوهی گروهی گروه واژه گزینی ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
6 عضویت شورای علمی-مطالعاتی گروه ۱۳۹۳ ۱۳۹۵ مرکز مطالعات فرهنگستان علوم
7 مجری بخش تدوین راهبردهای شرکت ملی نفت ایران در ERP شرکت شرکت ملی نفت ایران ۱۳۹۳ ۱۳۹۳  
8 مجری سند ملی توسعه فناوری اطلاعات ارتباطات کشور- معاونت علمی فناوری رییس جمهور- ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ومیکرو الکترونیک ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ معاونت علمی فناوری رییس جمهور- ستاد توسعه فناوری
9 مجری پروژه طراحی مرکز ملی آینده نگاری کشور ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ پژوهشکده مطالعات فناوری دفتر همکاری ریاست جمهور

پژوهش‌ها و کتاب‌ها

 • سیاست زبان در جمهوری اسلامی ایران: پیشنهادهای سیاستی درخصوص زبان و زبانآموزی، امیر ناظمی، ناشر: فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی- 1397 

 • ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های نوین صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم‌گیری پابرجا، ناشر: فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی- 1397 
 • سناریونگاری یا برنامه‌ریزی بر پایه سناریوها، وحید وحیدی مطلق، عزیز علیزاده، امیر ناظمی، ناشر: مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی - ۱۳۸۷
 • آینده‌نگری علم و فناوری، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
 • آینده‌نگاری فناوری هوافضا در ایران ۱۴۰۴، ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - ۱۳۸۸
 • آینده‌نگاری فناوری ارتباطات در ایران ۱۴۰۴، ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - ۱۳۸۸
 • آینده‌نگاری فناوری اطلاعات در ایران ۱۴۰۴، ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - ۱۳۸۸
 • آینده‌نگاری فناوری دریا در ایران ۱۴۰۴، ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - ۱۳۸۸
 • مقدمه‌ای بر آینده‌پژوهی: روش سناریو، امیر ناظمی، ناشر: مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - ۱۳۹۳
 • راهنمای شرکت‌های دانش‌بنیان: از تقاضای تأییدیه دانش‌بنیان تا دریافت تسهیلات، امیر ناظمی و مهدی پاکزاد، ناشر: مؤسسه انتشارات آموزش عالی آزاد دانشیار - ۱۳۹۴
 • دانش‌واژه آینده‌پژوهی، امیر ناظمی، محمدرضا فرزاد، عبدالمجید کرامت زاده، ناشر: مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - ۱۳۹۰
 • مبانی آینده‌پژوهی و روش‌های آن، سعید خزایی، امیر ناظمی، ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - ۱۳۹۴
 • آینده‌نگاری: از مفهوم تا اجرا. تهران: انتشارات مرکز صنایع نوین.