معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات

برنامه‌های حمایتی بند الف تبصره 18 تبیین شد

اشتغال‌زایی شرکت‌های فاوا از طریق برنامه بند الف تبصره 18 مورد حمایت قرار گرفت.

رویداد وب‌سامیت در لیسبون برگزار می‌شود

رویداد بین‌المللی Web Summit 2021 از اول تا چهارم نوامبر (10 تا 13 آبان) سال جاری در لیسبون کشور پرتغال برگزار می‌شود.

نتایج پیمایش دلفی ملی- طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات- اکوسیستم خدماتی

به منظور ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات»  با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی با مشارکت بیش از 1500 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات و بیش از  5000 پرسشنامه در 21 حوزه فناورانه انجام شد

نتایج پیمایش دلفی ملی- طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات- فناوری و خدمات پایه

به منظور دستیابی به تصویری دقیق از جایگاه فناوری‌ها و ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات» را با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی و در دو مرحله (خرداد و دی‌ماه سال 99) اجرا نموده

نتایج پیمایش دلفی ملی- طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات- حوزه دولت الکترونیک

به منظور دستیابی به تصویری دقیق از جایگاه فناوری‌ها و ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات» را با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی و در دو مرحله (خرداد و دی‌ماه سال 99) اجرا نموده که در آن

آماده‌سازی مربیان فناوری اطلاعات با دوره‌های بین‌المللی

دوره آموزشی «برنامه‌های حمایتی کارآفرینی اثربخش در ایران» با همکاری یونیدو آغاز شد.

داشبورد عمومی سامانه ایران نوآفرین؛ ویترین شفاف داده‌ها در کشور

«داشبورد عمومی و بستر بوم سرمایه سامانه ایران نوآفرین» مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.

برگزاری «برنامه‌های حمایتی کارآفرینی اثربخش در ایران»

«برنامه‌های حمایتی کارآفرینی اثربخش در ایران» با هدف ایجاد اثر پایدار بر رشد و درخشش زیست‌بوم دیجیتال ایران برگزار می‌شود.

اعطای 122 میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارها

«توان آفرین» از طریق اداره‌های کل ICT استانی به کسب و کارها، وام کم‌بهره و دارای تنفس اعطا می‌کند.  

قدرت اعمال تنظیم‌گری؛ مهم‌ترین ویژگی حکمرانی مناسب است

مهم‌ترین ویژگی حکمرانی مناسب، تنظیم‌گری و داشتن قدرت اعمال است.