سازمان فناوری اطلاعات ایران

اخبار معاونت ها

اعلام راه ارتباطی جدید با سازمان فناوری اطلاعات ایران

سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای حذف کاغذ از مکاتبات اداری با شرکت‌های خصوصی، امکان برقراری ارتباط از طریق ایمیل را فراهم نمود.

رویداد استارتاپی "فناوری اینترنت اشیاء IOT" برگزار می شود

در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، رویداد استارتاپی "فناوری اینترنت اشیاء IOT" در استان زنجان برگزار می شود.

رویداد "هفته استارتاپی" برگزار می شود

در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، رویداد "هفته استارتاپی" در استان چهارمحال بختیاری برگزار می شود.

برگزاری دوره آموزشی "تحلیل و طراحی تجربه کاری (User Experience (UX"

در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، کارگاه آموزشی تحلیل و طراحی تجربه در استان لرستان برگزار می شود.

برگزاری دوره آموزشی "بکارگیری موثر اسکرام" با هدف توسعه نرم افزارهای چابک

در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، دوره آموزشی "بکارگیری موثر اسکرام" در استان یزد برگزار می شود.

کارگاه آموزشی "ارزش گذاری استارت آپها" در استان اصفهان برگزار می شود

در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، کارگاه آموزشی "ارزش گذاری استارت آپها" آذر ماه سال جاری در استان اصفهان برگزار می شود.

نشست "آشنایی استارت آپها و شرکت های دانش بنیان با قوانین بیمه تأمین اجتماعی و بررسی چالش ها"

در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، نشست "آشنایی استارت آپها، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان با قوانین بیمه تأمین اجتماعی و بررسی چالش ها" در استان لرستان برگزار می شود

برگزاری رویداد دو روزه "کافه سرمایه" در استان تهران

در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، رویداد کافه سرمایه در شهر تهران برگزار می شود.

رویداد استارتاپی "دیجیتال مارکتینگ"

در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، رویداد استارتاپی "دیجیتال مارکتینگ" در آذرماه سال جاری در استان سنندج برگزار می شود.

برگزاری رویداد استارتاپی "خدمات آنلاین (E-Service)"

در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، رویداد استارتاپی رویداد استارتاپی "خدمات آنلاین (E-Service)" در استان آذربایجان غربی برگزار می شود.