اعطای تسهیلات جهت توسعه کسب وکارهای غیر نوپای حوزه فاوا

کد :13061382108

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت توسعه فعالیت‌ها و اشتغالزایی شرکت‌های غیر نوپا در حوزه فاوا بر اساس طرح ارائه‌شده توسط متقاضی می‌نماید .تسهیلات ارائه شده در این خدمت  تا سقف  3 میلیارد تومان  و نرخ بهره 9درصد دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: 48 ماه و پس از 12 ماه دوره تنفس می باشد.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به کسب و کارها (G2B)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: شرکت‌های فعال در حوزه فاوا با سابقه ثبت بیش از 3 سال
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان: درخواست تقاضا گیرنده خدمت
متوسط مدت زمان ارايه خدمت: 45 روز
زمان ارائه خدمت(ایام هفته و سال): تمام ایام سال
زمان درخواست خدمت و مکان اخذ خدمت: در هر زمان و از هر مکان
شرایط و ضوابط دریافت خدمت: کلیه شرکت‌های با سابقه ثبت بیش از 1 سال که طرح معرفی کسب‌وکار آنها مرتبط با حوزه فاوا باشد
هزینه خدمت و شیوه واریز هزینه: رایگان
مدارک مورد نیاز: -اطلاعات حقوقی شرکت شامل (شماره ثبت شرکت، کد اقتصادی ، تاریخ ثبت شرکت و ...) -اطلاعات استخدامی شرکت شامل (نام افراد بیمه شده ) -اطلاعات ثبتی شرکت شامل ( اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و اخرین تغییرات در روزنامه رسمی، اظهارنامه مالیاتی سال گذشته، اظهارنامه ثبتی ، لیست بیمه نفرات جدید استخدام شده) -اطلاعات طرح معرفی کسب‌وکار

سوالات متداول