سازمان فناوری اطلاعات ایران

رسیدگی و پاسخگویی به آسیب پذیری ها و حوادث درفضای تولید و تبادل اطلاعات

کد :13061711000

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) به طور کلی سه دسته خدمت زیر را ارائه می‌نماید. 

  •  فعالیت های امداد و واکنشی :

    رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان ها

  •  فعالیت های پیشگیرانه :

    ارایه هشدارها، اعلانات، مخاطرات، و ضعف های سامانه ها در سطح ملی و انتشار بسته های راهنما برای مقاوم سازی سامانه ها

  •  فعالیت های ارتقاء سطح کیفیت امنیت :

    ارایه کارگاه ها و آموزش های امنیت بر اساس اقتضائات فناوری های روز

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B) مخاطبین و خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: دستگاهها ، ارگانها و نهادهای کشور
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان:
متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

دریافت شناسنامه

سوالات متداول