سازمان فناوری اطلاعات ایران

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی

کد :13061709000

امروزه تبادل داده ها و ردیابی نحوه جابجایی صحیح اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی ناهمگون با محدودیت های متفاوت، جزء یکی از نیازهای بخش دولتی می باشد. سازمان‌ها به صورت مستقل و یا بسیار محدود اقدام به ارائه خدمت به شیوه الکترونیکی می‌نمایند و خدماتی که نیازمند برقراری ارتباط بین چند دستگاه اجرایی می‌شود یا ارائه نمی‌گردد و یا از طریق درگاه‌های مختلف (پیشخوان‌های متعدد) در حال ارائه می باشد. شرایط موجود سبب بروز عارضه های منفی متعددی شده است که اهم آن عبارتند از:

  • زمان‌بر بودن ارائه خدمات
  • مکان سوء استفاده، جعل و ...
  • عدم شفافیت اجرای قانون در تمام دستگاه‌ها و نقاط جغرافیایی یک دستگاه
  • در دست نبودن آمار و اطلاعات دقیق
  • تغییرات فرآیندی نامنطبق بین دستگاه‌های اجرایی
  • تنوع بسترهای ارائه خدمات (پیشخوان‌های متعدد برای خدمات متنوع)

مطابق موارد اشاره شده فوق در قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شبکه ملی اطلاعات با هدف توسعه خدمات دولت الکترونیک همراه بوده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی معرفی و سازمان فناوری اطلاعات ایران از طرف وزارت بعنوان مجری این پروژه در نظر گرفته شده است.

یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات در راستای تحقق دولت الکترونیک نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است. این عمل در لایه‌های مختلف و در فرایندهای کاری ارائه خدمات صورت می‌گیرد. پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که تمامی سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود داده ها را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب و کار و ارائه هر چه سریعتر خدمت را فراهم آورند که این مهم تنها از طریق اتصال به بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) دست می یابد.

GSB مخفف شده Government Service Bus به مفهوم بستر نرم افزاری مرکز تبادل یکپارچه اطلاعات و یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک می باشد. GSB در حقیقت بستر مشترکی است که در آن برای تسهیل تبادل اطلاعات ناهمگون دولت ، سیستم های واسطه نرم افزاری و سخت افزاری با ساختار یکپارچه طراحی شده است تا رد و بدل اطلاعات میان سازمان‌های دولتی به صورت امن و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.

راه اندازی بستر تبادل ملی اطلاعات (GSB) از دو جنبه دارای اهمیت می باشد:

  • یکپارچه سازی سازمان های دولتی به عنوان ارائه دهنده سرویس و اطلاعات برای استفاده در سایر بخش ها در قالبی استاندارد و متحد الشکل
  • هر سازمان دولتی به عنوان دریافت کننده سرویس بتواند به این بستر یکپارچه متصل شده و از خدمات سایر بخش ها استفاده کند.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: کلیه دستگاه‌های متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات

سوالات متداول