آخرین اخبار

بیشتر

سال رونق تولید

ابلاغیه  صیانت از پایگاه داده

حق نشر، استفاده و توسعه مفاهیم برای همگان آزاد است | نسخه شماره ۱.۰ تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران | مهرماه ۱۳۹۸

PDF

نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی در دور پنجم

گزارش گزارش

رویدادها رویدادها

مناقصه و مزایده

فراخوان خدمات مشاوره (خرید و استقرار نرم افزار جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی ERP) به شماره فراخوان 98/6

تاریخ انتشار : 1398/02/18